name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Aggie van der Meer

Aggie van der Meer wennet yn Boalsert, mar prakkesearje net langer oft de anekdoate fan de grutte beam en syn skaad dêr’t neat ûnder waakse woe echt wier wie: dizze bonsai kaam mei gâns literêr pokon, in eigensinnige groei-ynstruksje en in ûntsjinkearbere kreativiteit.

De normale Fries

Feuilleton, 2017-2018, fan Aggie van der Meer

 

Dogeman

Feuilleton, 2017, fan Aggie van der Meer

 

Heech spul

Feuilleton, 2016, fan Aggie van der Meer

 

Dukla I. De Neoliberaal en II. Ferrie

Koart ferhaal, 11 septimber 2016, fan Aggie van der Meer

 

Ho Wu en Misty Mac

Feuilleton, 2015-2016, fan Aggie van der Meer