name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Gedichten

Rennie Steensma - Fers2 nû. 4.13, 9 septimber 2018

Sluge

 

image Fers2

 

 

Ik sluug

nag wat
na
met myn
ogen dicht

De offenson
speult
skúltsyblink
op
myn gesicht

Tortelduven
koere
sachys
in ôns
prúmmeboom

Om myn
mônd
lait
’n lach…
sluugsloom

Dou laa’st
dyn êrm
stikem
om my
hine gaan

Wie sait
dat
sprokys
niet
bestaan?

 

 

 

Sonnestralen

 

 

Sonnestralen dânse

’n pantomime fan donker en licht
bewegende skâden op ’t laken
en ferlichte stilte op dyn gesicht

Dyn pluzige haar lait in ’n tizebos
over ’t dônzig kussen hyn
bly dou nag maar efys slapen
ik slút sachys ’t gerdyn